Chính sách bảo mật thanh toán

Chính sách bảo mật thanh toán

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

  1. Cam kết bảo mật

Các hình thức thanh toán online và thanh toán thẻ được cung cấp bởi các Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Hệ thống thanh toán của Đối Tác Cổng Thanh Toán đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin và các chương trình bảo vệ của ngành.

  1. Quy trình bảo mật thanh toán

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (Internet Banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

+ Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

+ Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Comodo cung cấp.

+ Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

+ Tiêu chuẩn mã hóa MD5 256 bit.

+ Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  • Chính sách bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình thanh toán của KCONS VN bao gồm:
  • KCONS VN không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của KCONS VN. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa (internetbanking), KCONS VN chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

KCONS VN cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website KCONS VN.

 

← Bài trước Bài sau →